Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Magdalena Podsiadły - Dyrektor Gminnego Centrum Informacji

Zakres obowiązków: Zarządzanie personelem, finansami i bieżącą działalnością Centrum, koordynacja działań promocyjnych w gminie, współpraca z innymi organizacjami, reprezentowanie GCI wobec innych podmiotów, kompleksowe przygotowywanie oraz realizacja i rozliczanie projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

Z ramienie Gminy Mszczonów koordynuje współpracę w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego".
 • opublikował: Dagmara Bednarek
  data publikacji: 2019-01-29 15:34
 • zmodyfikował: Dagmara Bednarek
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 15:36

Beata Sznajder - Dyrektor Gminnego Centrum Informacji do listopada 2018 r.

Obecnie: Starosta Powiatu Żyrardowskiego

Zakres obowiązków: Zarządzanie personelem, finansami i bieżącą działalnością Centrum, koordynacja działań promocyjnych w gminie, współpraca z innymi organizacjami, reprezentowanie GCI wobec innych podmiotów, kompleksowe przygotowywanie oraz realizacja i rozliczanie projektów unijnych realizowanych w ramach EFS (RZL, POKL).

 • opublikował: Dagmara Bednarek
  data publikacji: 2019-01-29 15:36

Joanna Fijałkowska - Główna księgowa

Zakres obowiązków: Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z określonymi w przepisach prawa oraz w przepisach wewnętrznych jednostki zasadami rachunkowości. Planowanie budżetu i sprawozdawczość budżetowa. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Sprawowanie nadzoru nad całością gospodarki finansowej GCI.

 • opublikował: Dagmara Bednarek
  data publikacji: 2019-01-29 15:37
 • zmodyfikował: Dagmara Bednarek
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 15:38

Jacek Gołyński - Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Zakres obowiązków: Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie rozliczeń płacowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki oraz koordynacja działań kadrowych. Rozliczenia ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych. Gospodarka kadrowa pracowników GCI.

 • opublikował: Dagmara Bednarek
  data publikacji: 2019-01-29 15:38

Rafał Kwaczyński - Starszy specjalista ds. zarządzania informacją

Zakres obowiązków: Koordynuje funkcjonowanie fili GCI w Osuchowie. W centrum zajmuje się doradztwem dla rolników, pomocą w wypełnianiu wniosków unijnych, bieżącą obsługą klientów z terenów wiejskich.

 • opublikował: Dagmara Bednarek
  data publikacji: 2019-01-29 15:39

Anna Łojszczyk - Starszy specjalista ds. szkoleń i analizy rynku pracy

Zakres obowiązków: W GCI zajmuje się bieżącą obsługą klientów, przekazywaniem informacji zawodowej osobom bezrobotnym i szukającym zatrudnienia, prowadzi bazę danych osób bezrobotnych oraz statystykę dotyczącą lokalnego rynku pracy. Organizuje i koordynuje szkolenia oraz czuwa nad organizacją pracy w sali komputerowej. Udziela konsultacji dotyczących dofinansowania na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz przekazuje informacje dotyczące funduszy unijnych.

 • opublikował: Dagmara Bednarek
  data publikacji: 2019-01-29 15:40

Aleksandra Kacprzak - Młodszy specjalista ds. zarządzania informacją

Zakres obowiązków: Obsługa zwiedzających i organizacja pracy IPZM, prowadzenie dokumentacji dot. zbiorów i eksponatów zgromadzonych w Izbie, koordynacja przepływu informacji służbowej pomiędzy Izbą a GCI, dbanie o wizerunek Izby, współpraca przy tworzeniu treści merytorycznych, prezentacji multimedialnych, materiałów promocyjnych, redagowanie serwisu internetowego www.izba.mszczonow.pl, upowszechnianie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez informację i promowanie wydarzeń patriotycznych oraz kulturalnych o charakterze historycznym związanych z gminą Mszczonów, współpraca z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką historii i dziedzictwa Ziemi Mszczonowskiej oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz mszczonowskiej społeczności a także współpraca z innymi jednostkami przy realizacji akcji promocyjnych, spotkań i zajęć edukacyjnych.

 • opublikował: Dagmara Bednarek
  data publikacji: 2019-01-29 15:42

Dagmara Bednarek - Specjalista ds. promocji i zarządzania informacją

Zakres obowiązków: W Gminnym Centrum Informacji zajmuje się obsługą medialną wydarzeń w Gminie Mszczonów i okolicy na potrzeby lokalnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski” oraz innych środków masowego przekazu. Redaguje serwisy internetowe: www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, www.izba.mszczonow.pl, realizuje lokalne i krajowe kampanie promocyjne, współtworzy treści materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych i innych na potrzeby konkursów, seminariów, rankingów, w których udział bierze Gmina Mszczonów, a także przeprowadza sondy, wywiady i ankiety na jej terenie. Z ramienia Gminnego Centrum Informacji, współpracuje z Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej przy realizacji akcji promocyjnych, spotkań i zajęć edukacyjnych, mających na celu popularyzację wiedzy o historii regionu.

 • opublikował: Dagmara Bednarek
  data publikacji: 2019-01-29 15:43
 • zmodyfikował: Dagmara Bednarek
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-05 11:48

Elwira Koprowska-Skalska - Specjalista ds. zarządzania informacją

Zakres obowiązków: Koordynuje funkcjonowanie fili GCI w Osuchowie. W centrum zajmuje się doradztwem dla rolników, pomocą w wypełnianiu wniosków unijnych, bieżącą obsługą klientów z terenów wiejskich.

 • opublikował: Dagmara Bednarek
  data publikacji: 2019-07-31 16:08
 • zmodyfikował: Dagmara Bednarek
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-31 16:09

Ważne strony

Kalendarium

«czerwiec 2020»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Najbliższe wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Newsletter

Intranet

Intranet

Adres

Gminne Centrum Informacji

Mszczonów, ul. Żyrardowska 4

NIP: 838-17-24-382 / REGON: 015454063
Numer konta: 48 9291 0001 0043 3879 2000 0010

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. +48 46 857 30 71
fax. +48 46 857 11 99

e-mail: gci@mszczonow.pl

Godziny

Godziny pracy

pon., wt., czw. - 8:00-16:00
śr. - 8:00-17:00
pt. - 8:00-15:00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.